×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

چاپ کتابچه مقالات دانشکده و مرکز تحقیقات طب سنتی (2021-2022)

چاپ کتابچه مقالات دانشکده و مرکز تحقیقات طب سنتی (2021-2022)

بیشتر
برگزاری مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی" دنیا بازیچه یهود"

بیشتر
رتبه علمی استاد تمام سرکار خانم دکتر مریم حمزه‌لو مقدم عضو هیئت علمی گروه داروسازی سنتی

رتبه علمی استاد تمام سرکار خانم دکتر مریم حمزه‌لو مقدم عضو هیئت علمی گروه داروسازی سنتی

بیشتر
انتشارکتابچه مقالات 2019 مرکز و دانشکده  طب سنتی

انتشارکتابچه مقالات 2019 مرکز و دانشکده طب سنتی

بیشتر
برگزاری کارگاه اصول تولید و عرضه فراورده های طبیعی و سنتی

برگزاری کارگاه اصول تولید و عرضه فراورده های طبیعی و سنتی

بیشتر
برگزاری کارگاه انتشار و چاپ مقالات در مجلات معتبر

برگزاری کارگاه انتشار و چاپ مقالات در مجلات معتبر

بیشتر
برگزاری کارگاه نکات گرامری و ویرایشی در انتشار مقالات

برگزاری کارگاه نکات گرامری و ویرایشی در انتشار مقالات

بیشتر
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش

بیشتر
تنظیمات قالب